اداره انتشارات

Responsive Image

مصطفی مریانجی

اداره انتشارات دانشگاه
نشر كتاب را می توان يكي از شاخص هاي توسعه يك مجموعه دانشگاهي و علمي قلمداد نمود. در اين بين مركز نشر دانشگاه صنعتی همدان با قدمتي حدود 10 سال در انتشار كتب فني - مهندسي، علوم پايه و مديريت صنايع افتخار دارد با چاپ بیش از 50 عنوان كتاب تالیفی و ترجمه ای، نقش ویژه ای را در ارتقاء جامعه علمي كشور ایفا نماید.كتب پذیرش شده در اين مركز پس از مميزي در شوراي چاپ و نشر کتاب دانشگاه، مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار می گیرد و سپس جهت داوری ارسال می گردد. داوران عمدتاً از میان اساتید برجسته و صاحبنظر دانشگاه های کشور که دارای تخصـص و تجربه کـافی در زمیـنه های مربوط به موضـوع کتـاب هستند، انتـخاب می شوند. در صورتي که نتایج داوری؛ مراتب علمي، آموزشي، تحقيقي و پژوهشي کتاب را تایید نماید، آن کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه و با درج آرم دانشگاه صنعتی همدان به طبع مي رسد.
معرفی دفتر انتشارات
08138411522
publications@hut.ac.ir
08138411522

لیست کتاب ها

دکتر دلاوری
رئیس شورای اداره انتشارات
اطلاعات بیشتر
دکتر بشیری
عضو شورای اداره انتشارات
اطلاعات بیشتر
دکتر بابانوری
عضو شورای اداره انتشارات
اطلاعات بیشتر
دکتر بهرامیان
عضو شورای اداره انتشارات
اطلاعات بیشتر
دکتر ورشوی
عضو شورای اداره انتشارات
اطلاعات بیشتر
مصطفی مریانجی
رئیس اداره انتشارات دانشگاه
دبیر شورای اداره انتشارات
اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار و اطلاعیه ها :

آیین نامه اجرایی انتشارات
فرم پیشنهاد چاپ کتاب توسط گروه
فرم پیشنهاد چاپ کتاب توسط متقاضی
مدارک لازم جهت ارائه به شورا جهت چاپ کتاب
روند چاپ کتاب